Boileri näidisgraafik

Siin graafikul on kujutatud väikese boileri (80l, 1500W) sisse- ja väljalülitamise plaani. Sinisega on kujutatud elektri börsihind €/MWh ja roheline tulp tähistab boileri toite sisselülitamist. Nagu ikka lülitab boiler end välja, kui vajalik vee temperatuur on saavutatud.

Graafikut püütakse optimeerida nii, et kõrgema börsihinna korral on boiler väljalülitatud olekus. Samas on kellaaegu, kus boiler peab olema kindlasti sisselülitatud, sest soe vesi ei tohi ootamatult vajalikel hetkedel otsa saada. Samuti ei tohi boiler olla pikka aega väljalülitatud olekus isegi kalli börsihinnaga, sest sellisel juhul võib soe vesi otsa saada. Öine boileri kütmine valitakse kõige odavama börsihinnaga. Tuleb arvestada ka sellega et ühest tunnist täiesti jahtunud vee puhul ei piisa vee tavatemperatuuri saavutamiseks.

Kui paigaldada boilerile lisaks veetemperatuuri andur, siis saaks automaatselt langetada veel paremaid otsuseid elektri kasutamisel. Loomulikult oleks kasu ka suurema mahuga boilerist, kuid tuleb kaaluda, kas uue suurema boileri ostuga ja paigaldusega tehtud kulutused tasuvad end ära. Seda aitab teha boileri tegeliku tarbimise jälgimine.