Põrandakütte näidisgraafik

Siin graafikul on kujutatud vannitoa põrandakütte sisse- ja väljalülitamise plaani. Sinisega on kujutatud elektri börsihind €/MWh ja roheline tulp tähistab põrandakütte toite sisselülitamist. Nagu ikka lülitab põrandaküte end välja, kui vajalik temperatuur on saavutatud.

Graafikut püütakse optimeerida nii, et kõrgema börsihinna korral on põrandaküte väljalülitatud olekus. Eelistatavalt võiks olla põrandaküte sees kellaaegadel, kui käiakse just pesemas, et põrandat kuivatada ja et niiskus ei koguneks.